ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK ÇALIŞTAYI

25.04.2017

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 Uluslararası Ticaret Bölümü

Çalıştayın Düzenleneceği Yer

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Kırmızı Salon (Eskişehir Yolu 29. Km.)

Çalıştayın Amacı

Çalıştayın amacı uluslararası ticarette üç temel taşımacılık şekli olan kara taşımacılığı, hava taşımacılığı ve deniz taşımacılığı konusunda karşılaşılan sorunları tartışmak, güncel gelişmeleri takip etmek ve bu konuda yeni seçenekler belirlemektir.

Çalıştayın İşleyişi

Çalıştay üç panelden oluşacak olup, birincisinde deniz taşımacılığı, ikincisinde hava taşımacılığı, üçüncüsünde de kara taşımacılığı tartışılacaktır. Her panele bürokrasiden, akademik camiadan ve sektörden birer uzman kişi katılacaktır. Her paneli bir moderatör yönetecektir.

Panelistler

Çalıştay programı ile birlikte, daha sonra duyurulacaktır.

 

Çalıştay Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Mahir Nakip

Öğr. El. Fedai Uzun

Doç. Dr. Dilek Temiz Dinç

Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gökmen

Yrd. Doç. Dr. Ömer Yurtseven

Yrd. Doç. Dr. Ekin Ayşe Özsuca Erenoğlu

Arş. Gör. Zehra Burçin Kanık

 

İLETİŞİM:

Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası Ticaret Bölümü

Bölüm Sekreteri: Filiz Kadıoğlu

E-mail: filizkadioglu@cankaya.edu.tr

Tel: 0312 233 1200