INTT 233 – ALMANCA I (303) (AKTS:5): Bu dersin nihai amacı, öğrencilerin Almanca dilindeki fiil kalıpları, özne-fiil anlaşması, sorgulama, olumlu ve olumsuz cümleler gibi artikelleri ve diğer yetenekleri edinmelerini sağlamak için ek yeteneğe sahip olmalarını sağlamaktır. Gerçek hayatta ihtiyaç duydukları pratik dil kullanımı ve kendilerini doğru ifade etmeleri yetenekleri geliştirilmektedir.

INTT 235 – ÇİNCE I (303) (AKTS:5)

INTT 237 – RUSÇA I (303) (AKTS:5)

INTT 234 – ALMANCA II (303) (AKTS:5): Bu dersin amacı, öğrencilerin tekil-çoğul kullanımlar, fiiller, kipler ve kullanımları, isim cümleleri, olumlu ön fikirleri, not alma, Almanca kelime hazinesi ve telaffuz gibi temel dil yapısal becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, gerçek hayatta pratik dil ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerini doğru bir şekilde ifade etmeleri sağlanmaktadır.

INTT 236 – ÇİNCE II (303) (AKTS:5)

INTT 238 – RUSÇA II (303) (AKTS:5)

INTT 333 – ALMANCA III (303) (AKTS:5): Bu dersin amacı öğrencilerin Almanca dilinde sıfatlar, şahıs zamiri, nesne durumu, edat, geçmiş zaman, sözlük kullanımı gibi temel dil yapısal becerilerini kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda bunlarla bir araya gelebilecekleri ek yeteneği sağlamaktır Gerçek hayatta ihtiyaç duydukları pratik dil ve kendilerini doğru ifade etmeleri sağlanmaktadır.

INTT 335 – ÇİNCE III (303) (AKTS:5)

INTT 337 – RUSÇA III (303) (AKTS:5)

INTT 334 – ALMANCA IV (303) (AKTS:5): Bu dersin nihai amacı, öğrencilere Almanca dilinde sıfatların, şahıs zamirlerinin, edatların, zorunluluklar ve akıcılık biçimlerinin karşılaştırmalı ve üstün biçimleri gibi temel dil yapısal becerilerini edinmelerine olanak sağlamaktır. Bunlara ek olarak gerçek hayatta pratik dil ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerini doğru bir şekilde ifade etmek konsunda yetkinlik kazandırmaktır.

INTT 336 – ÇİNCE IV (303) (AKTS:5)

INTT 338 – RUSÇA IV (303) (AKTS:5):

INTT 306 – ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR VE  ARAÇLAR (303) (AKTS:5): Uluslararası finans sisteminin dünü, bugünü ve yarını, uluslararası finanstaki temel parite koşulları ve nakit finansmanı, uluslararası para sistemi, çok uluslu finans sistemi, Avrupa para sistemi, uluslararası kredi ve para sistemi, döviz risk yönetimi, döviz piyasası, para ve sermaye piyasalarının etkileşimi; uluslararası alım-satım işlemlerinin etkileri, dış kaynaklardan fon aktarımı, çok uluslu sistem ve bunların finansal aktiviteleri, Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası finans kurumları gibi konular bu dersin konusunu oluşturmaktadır.

INTT 499 – SAHA ÇALIŞMASI (303) (AKTS:5): Bu derste Çankaya Üniversitesi ile Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi arasındaki anlaşma protokolü gereğince ithalat-ihracat yapan firmalara öğrencilerimiz bir dönemde boyunca, haftada bir gün staj amaçlı gitmekte; çeşitli projeler geliştirmektedirler. Öğrencilerden dönem sonunda yaptıkları projeleri sunmaları beklenmektedir.

INTT 415 – EKONOMİK ENTEGRASYONLAR VE AVRUPA BİRLİĞİ (303) (AKTS:5): Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyadaki ekonomik entegrasyonların analizi, ekonomik entegrasyon teorileri, AB’nin kuruluşu ve tarihsel gelişimi, AB’de ekonomik ve parasal bütünleşme, AB’de tarım, dış ticaret, taşımacılık, çevre, enerji ve istihdam gibi sektörlerde uygulanan ortak politikalar bu dersin konusudur.

INTT 421 – ÖZEL KONULAR (303) (AKTS:5): Bu derste Türkiye’den ve dünyadan güncel iktisadi-yönetimsel konular incelenmekte ve tartışılmaktadır.

INTT 422 – ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMASI (303) (AKTS:5): Bu dersin amacı uluslararası pazar araştırmasının nasıl yapılacağını, aşamalarını ve pazar araştırmasının türlerini anlatmaktır. Veri toplama teknikleri, bu verilerin nerelerde ve nasıl kullanılacağı, uluslararası pazarlarda araştırmanın nasıl yürütüleceği işlenmektedir. Derste öğrencilerden proje hazırlamaları beklenmektedir.

INTT 428 – E-TİCARET (303) (AKTS:5): E-ticaret dersinin içeriği elektronik ticarette temel kavramlar, elektronik ticaret işlemlerinde taraflar, elektronik ticaretin teknolojik gerekleri, web temelli işletme biçimleri ve uygulamaları, yeni elektronik iş modelleri, internet işlemlerinde güvenlik, elektronik ticaretin toplumsal, yasal ve kamusal boyutları, web temelleri iş planlarıdır.

INTT 406 – ULUSLARARASI DAĞITIM KANALLARI (303) (AKTS:5): Küresel pazarlarda dağıtım eğilimleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dağıtıma ilişkin izlenen yollar, dağım kanallarının planlaması ve kontrolü, dolaylı ve dolaysız dağıtım bileşenleri, sektörel kanal hedefleri, perakendecilik ve toptancılık, dağıtım kanalı stratejilerini belirme gibi konular bu dersin konusudur.

INTT 417 – VERGİLENDİRME VE DIŞ TİCARET (303) (AKTS:5): Kamu gelirleri ve vergilendirme, vergilendirme süreci, vergi uyuşmazlıkları, Türk Vergi Sistemi’nin temel prensipleri,  uluslararası vergilendirme, dış ticaret ve vergilendirme gibi konular bu dersin kapsamındadır.

INTT 409 – DOĞAL KAYNAK EKONOMİSİ (303) (AKTS:5)

INTT 414 – ULUSLARARASI SATIŞ VE MÜZAKERELER (303) (AKTS:5)

INTT 424 – DÖNEM PROJESİ (303) (AKTS:5)

INTT 426 – LOJİSTİK YÖNETİMİ (303) (AKTS:5)

INTT 423 – EKONOMİK BÜYÜME (303) (AKTS:5)

INTT 402 – BİLGİSAYARLI ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMALARI (202) (AKTS:3)

INTT 407 – ULUSLARARASI İŞLETME İLETİŞİMİ (202) (AKTS:3)

INTT 408 – KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ (202) (AKTS:3)

INTT 410 – TÜRKİYE’DE GÜNCEL EKONOMİK KONULAR (202) (AKTS:3)

INTT 411 – ULUSLARARASI MUHASEBE (202) (AKTS:3)

INTT 418 – ENDÜSTRİYEL EKONOMİ VE REKABET (202) (AKTS:3):