Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencileri, müfredatlarında sınıflandırıldığı şekilde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi içerisinde yer alan bölümlerin derslerini seçmeli olarak alabilmektedirler. Fakülte içi seçmeli derslere karar verirken göz önünde bulundurulması gereken kısıtlar aşağıdaki gibidir:

  • Seçilecek olan ders, öğrencinin müfredatında zorunlu olarak bulunan ya da bölümde seçmeli olarak açılacak derslerden biri olmamalıdır.
  • Fakülte içerisinden seçmeli olarak alınacak olan ders, öğrencinin müfredatında yer alan zorunlu veya seçmeli derslere içerik olarak benzer veya aynı olmamalıdır.
  • Öğrencinin dersi seçebilmesi için ilgili bölüm kararı ile dersin bölüm dışı öğrenciler için kotasının tanımlaması gerekmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bölümler ve derslerin kodları aşağıda belirtilmiştir:

Dönemlik olarak farklılık gösterdiğinden, açılan derslerin neler olduğuna ve içerik bilgilerine ilgili bölümlerin websitesinden veya bölüm panolarından ulaşılabilmektedir. 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenci Bilgi Sistemi'nden açılan derslerin neler olduğunu öğrenmek için tıklayınız:

Açılan Dersler