ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLGİLER

Genel Bilgiler

Dünyamızda en hızlı küreselleşen olgu ticarettir. Ticaret, ülkeler arası ilişkilerde artık en ön sıralarda yer almaktadır. Yabancı yatırımların ve ulusal ekonomilerin küreselleşmesi, uluslararası ticareti iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Başarılı olmak isteyen yöneticilerin bu değişikliklerin farkında olup, rekabetçi ve küresel bir ortamda çalışma zorunlulukları vardır. Bu amaçla dış ticaret finansmanı ve mevzuatı, taşımacılık ve lojistik, uluslararası boyutta olmak üzere, işletmecilik, pazarlama, iktisat ve stratejik yönetim gibi konularda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırılarak iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

Bunun yanında öğrencilerin ödevler, projeler ve zorunlu yaz stajı vasıtasıyla iş dünyası ile ilişkiler kurarak gerçek hayat tecrübesi edinmelerine imkan tanınmaktadır. Ayrıca Uluslararası Ticaret Bölümünde eğitim dili olan İngilizceye ek olarak öğrencilere daha geniş bir perspektif kazandırmak ve küresel pazarda başarılı olmalarını sağlamak amacıyla Almanca, Rusça ve Çince dillerinden birisini zorunlu olarak seçmeleri önerilmektedir.

İş Olanakları

Programı tamamlayan öğrencilerin, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kamu kurumlarının yanı sıra çok-uluslu şirketler, lojistik, ithalat-ihracat ve yurtdışına açılmak isteyen şirketler gibi çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren yerli ve yabancı kuruluşlarda iş bulabilme imkanları vardır. Bunun yanında ticaret ve sanayi odaları, çeşitli araştırma ve proje geliştirme merkezleri, mezunlarımızın iş bulabilecekleri alanlar olarak gösterilebilir.