×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ HAKKINDA BİLGİLER

Çankaya Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü lisans programının normal süresi 4 yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve 8 yarıyıl (hazırlık sınıfı hariç)’dır. Lisans eğitimi, Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Uluslararası Ticaret Bölümü’nün eğitim dili İngilizce’dir.

Dünyamızda en hızlı küreselleşen olgu ticarettir. Ticaret, ülkeler arası ilişkilerde artık en ön sıralarda yer almaktadır. Yabancı yatırımların ve ulusal ekonomilerin küreselleşmesi, uluslararası ticareti iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Başarılı olmak isteyen yöneticilerin bu değişikliklerin farkında olup, rekabetçi ve küresel bir ortamda çalışma zorunlulukları vardır. Bu amaçla teorik ve uygulamalı dersler vasıtasıyla öğrencilere bilgi ve beceri kazandırılarak iş dünyasında ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli elemanlar yetiştirilmektedir.

Uluslararası Ticaret Bölümü akademik programı sistemini üç temel ders kategorisi üzerinde kuruludur. Bunlar Üniversite zorunlu dersleri (ortak dersler), Bölüm zorunlu dersleri ve seçmeli derslerdir.

  • Üniversite zorunlu derslerini tüm bölümlerin alması gereken Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe ve İngilizce dersleri oluşturmaktadır.
  • Bölüm zorunlu dersleri dış ticaret finansmanı ve mevzuatı, taşımacılık ve lojistik, uluslararası boyutta olmak üzere, işletmecilik, pazarlama, iktisat ve stratejik yönetim gibi derslerden oluşmaktadır.
  • Seçmeli dersler üç kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler Ortak Dersler Bölümü’nden alınabilecek spor, sanat (müzik veya plastik sanatlar), yabancı dil ve diğer dersler; farklı uzmanlık alanlarına yönelik açılan Bölüm seçmeli dersleri; farklı bölüm ve fakülteler tarafından açılan ve öğrencilerin müfredatlarına uygun olarak alabilecekleri bölüm dışı seçmeli derslerdir.

Bunun yanında öğrencilerin ödevler, projeler ve zorunlu yaz stajı vasıtasıyla iş dünyası ile ilişkiler kurarak gerçek hayat tecrübesi edinmelerine imkan tanınmaktadır. Ayrıca Uluslararası Ticaret Bölümünde eğitim dili olan İngilizceye ek olarak öğrencilere daha geniş bir perspektif kazandırmak ve küresel pazarda başarılı olmalarını sağlamak amacıyla Almanca, Rusça ve Çince dillerinden birisini zorunlu olarak seçmeleri önerilmektedir.