Bu program 2015-2016 Akademik Yılı güz dönemi ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. 2015-2016 Akademik Yılı güz döneminden önce birinci sınıfa başlayan öğrencilere eski programlarının uygulanmasına devam edilecekir.

2012 programı için tıklayın

2012 öncesi programı için tıklayın

BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı

Kredi

AKTS

ENG 121 Academic English-I Akademik İngilizce-I 2 2 3 4
ECON 101 Introduction to Economics-I Ekonomiye Giriş-I 3 0 3 6
INTT 101 Introduction to International Trade-I Uluslararası Ticarete Giriş-I 3 0 3 5
MATH 101 Mathematics for International Trade-I Uluslararası Ticaret için Matematik-I 4 0 4 6
INTT 103 Economic Statistics and Indicators İktisadi İstatistikler ve Göstergeler 3 0 3 6
TURK 101 Turkish-I (T) Türkçe-I 2 0 2 3
Toplam     18 30

İKİNCİ YARIYIL

ENG 122 Academic English-II Akademik İngilizce-II 2 2 3 4
ECON 102 Introduction to Economics-II Ekonomiye Giriş-II 3 0 3 6
INTT 102 Introduction to International Trade-II Uluslararası Ticarete Giriş-II 3 0 3 4
MATH 102 Mathematics for International Trade-II Uluslararası Ticaret için Matematik-II 4 0 4 6
LAW 104 Business Law (T) Ticaret Hukuku 3 0 3 4
TURK 102 Turkish-II (T) Türkçe-II 2 0 2 3
  Elective 1 Seçmeli 1 3 0 3 3
Toplam     21 30

İKİNCİ YIL
ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
ENG 221 Advanced Writing Skills İleri Yazım Becerileri 2 0 2 3
MAN 201 Principles of Accounting-I Muhasebe İlkeleri-I 3 0 3 5
ECON 205 Microeconomics Mikro Ekonomi 4 0 4 6
STAT 201 Statistics-I İstatistik-I 3 0 3 5
HIST 201 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-I (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 3
INTT 233/235/237 German-I/Chinese-I/ Russian-I
(İkinci yabancı dillerden biri seçilecektir)
Almanca-I/Çince-I /Rusça-I 3 0 3 5
  Elective 2 Seçmeli 2 3 0 3 3
Toplam     20 30

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

ENG 222 Academic Presentation Skills Akademik Sunum Becerileri 2 0 2 3
MAN 202 Principles of Accounting-II Muhasebe İlkeleri-II 3 0 3 5
INTT 204 Principles of Finance Finans İlkeleri 3 0 3 4
STAT 202 Statistics-II İstatistik-II 3 0 3 5
ECON 206 Macroeconomics Makro Ekonomi 4 0 4 5
INTT 234/236/ 238 German-II/Chinese-II/ Russian-II
(Üçüncü yarıyılda seçilen ikinci yabancı dil devam edecektir)
Almanca-II/Çince-II /Rusça-II 3 0 3 5
HIST 202 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-II (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 2 3
Toplam     20 30

ÜÇÜNCÜ YIL
BEŞİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
INTT 301 International Trade Theory and Policy Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası 3 0 3 6
INTT 303 International Trade Law (T) Uluslararası Ticaret Hukuku 3 0 3 5
MAN 307 Principles of Marketing Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
INTT 309 Business Research Methods İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
INTT
333/335/ 337
German-III/ Chinese-III/ Russian-III
(Üçüncü yarıyılda seçilen ikinci yabancı dil devam edecektir)
Almanca-III/Çince-III /Rusça-III 3 0 3 5
  Elective 3 Seçmeli 3 3 0 3 3
Toplam     18 30

ALTINCI YARIYIL

INTT 318 Global Business Studies Küresel İşletmecilik Çalışmaları 3 0 3 5
INTT 314 Multinational Business Finance Çokuluslu İşletme Finansı 3 0 3 5
INTT 308 Export Incentives (T) İhracat Teşvikleri 3 0 3 5
INTT 304 Marketing Management and Strategies Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri 3 0 3 5
INTT 334/336/ 338 German-IV/ Chinese-IV/Russian-IV
(Üçüncü yarıyılda seçilen ikinci yabancı dil devam edecektir)
Almanca-IV/Çince-IV /Rusça-IV 3 0 3 5
INTT 399 Summer Practice Yaz Stajı 3 0 3 5
Toplam     18 30

DÖRDÜNCÜ YIL
YEDİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kredi AKTS
INTT 401 Transportation and Customs Regulations (T) Taşımacılık ve Gümrük Düzenlemeleri 3 0 3 5
INTT 403 International Marketing Uluslararası Pazarlama 3 0 3 6
INTT 405 International Investment Uluslararası Yatırım 3 0 3 6
INTT 412 International Trade Logistics Uluslararası Ticaret Lojistiği 3 0 3 5
  Elective 4 Seçmeli 4 3 0 3 3
  Elective 5 Seçmeli 5 3 0 3 5
Toplam     18 30

SEKİZİNCİ YARIYIL

INTT 404 Foreign Trade Financing Dış Ticaretin Finansmanı 3 0 3 6
INTT 413 International Management and Strategies Uluslararası Yönetim ve Stratejiler 3 0 3 5
INTT 416 European Union and Turkey Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 6
  Elective 6 Seçmeli 6 3 0 3 3
  Elective 7 Seçmeli 7 3 0 3 5
  Elective 8 Seçmeli 8 3 0 3 5
Toplam     18 30

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

Seçmeli Derslerin Dağılımı

3 AKTS'lik 5 seçmeli ders (Bunların 2 tanesi Bölüm Dışı Dersler Koordinatörlüğü tarafından verilen derslerden, 3 tanesi INTT kodlu veya Fakülte içi derslerden olabilir),
5 AKTS’lik 1 seçmeli ders INTT kodlu olmalıdır.
5 AKTS’lik 2 seçmeli ders INTT kodlu olabileceği gibi Fakülte içinden başka bir bölümden de alınabilir.