×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Bölüm Tanıtımı

21. Yüzyıl küreselleşmenin sınır tanımaz bir biçimde yol aldığı, bütün ülkeleri etkileyen bir süreç haline gelmiştir. Bu anlamda küreselleşme, ülkelerin ekonomik ve kültürel olarak karşılıklı etkileşiminin yayıldığı ve de bu süreç içinde ticari sınırlamaların azalması ile dünya ticaretinin muazzam bir hızla arttığı bir olgudur.

Artık hiçbir ülke kendi ihtiyaçlarını tamamen karşılamamakta, eksik kaldığı noktalarda ise yabancı üretim faktörleri ile imâl edilen mal ve hizmetleri tedarik etmektedir. Bir anlamda, her ülke kendi özel yeteneklerini geliştirip bu konularda ilerlemekte, diğer alanlarda ise başka ülkelerde üretilen mal ve hizmetleri tedarik ederek ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu sürecin devinim kazanmasını kolaylaştıran etmenler ise iletişim, taşımacılık ve bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan önemli gelişmeler ve bu gelişmelerin en etkin anlamda uluslararası işletmeler tarafından kullanılmasıdır.

Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak açılmış bulunan Uluslararası Ticaret ve Lojistiği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları’nın amacı, işletmecilik ile uğraşan ya da ilgi duyan, bu faaliyeti uluslararası bazda sürdüren ya da bu konuda bilgi sahibi olup yurt dışına açılmak isteyen adaylara uluslararası işletmecilik, uluslararası pazarlama, uluslararası yönetim, lojistik ve depolama, mikroekonomi ve makroekonomi, uluslararası ekonomi kuramı ve politikası, uluslararası ticaret kuramları, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri ve de uluslararası pazarlama araştırmaları ve yatırım olanakları hakkında kapsamlı bir eğitim sunarak, küresel rekabet dinamikleri içerisinde ve uluslararası ticaret ve lojistik konusunda adayların bireysel gelişimine katkıda bulunmaktır.