×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Program Yeterlilikleri

  Program Yeterlilikleri
1 Türkiye ve dünya ticaret ve ekonomisi ile ilgili kapsamlı bilgi edinmek.
2 Çağdaş ve güncel uluslararası ticaret ve lojistiği bilgisi alarak bu alanlarda yeteneğini geliştirmektir.
3 Uluslararası işletmecilik, uluslararası pazarlama, uluslararası dağıtım, uluslararası yönetim, lojistik, mikro ve makro ekonomi, uluslararası ekonomi kuramı ve politikası, uluslararası ticaret kuramları, dış ticaret mevzuatı, gümrük işlemleri ve de uluslararası pazarlama araştırmaları ve uluslararası yatırım konularında güncel bilgilerle donanmak.
4 Uluslararası işletmecilik, uluslararası lojistik, uluslararası ekonomi ve uluslararası ticaret alanında kavramsal ve analitik öngörü ve çözümleme yapma becerisini edinir.
5 Uluslararası düzeyde lojistiği, dağıtım kanalları ve dağıtım kanallarının alt dalları olan uluslararası toptancılık ve uluslararası perakendecilik bilgileri elde edinir.
6 Uluslararası ticaret ve lojistiği alanında edinilecek güncel ve kapsamlı bilgi ile mevcut pozisyonlarda daha verimli çalışma ve gelecekte yüksek pozisyonlara aday olma imkânı kazanır.
7 Alan çalışması ve özel konular dersleri ile güncel vaka ve uygulamalar konusunda bilgi edinir.
8 Küresel bir bakış açısı ile uluslararası işletmecilik, ticaret ve ekonomi konularını değerlendirme imkânı bulur.
9 Birbiri ile örtüşen dört farklı boyutu olan uluslararası işletmecilik, uluslararası lojistik, uluslararası ticaret ve uluslararası ekonomi alanında bilgi sahibi olarak farklı bakış açıları ile konuları değerlendirme becerisi kazanır.
10 İhracat ve ithalat işlemleri ve de uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi edinir.
11 Günlük hayatta her zaman gereksinim duyacağı bilgi ile yöneticilik yeteneklerini geliştirir.
12 Sürekli gelişen ve değişen ve de sürekli rekabetin arttığı ticaret ortamında kendisini geliştirme fırsatı bulur.
13 Uluslararası ticaret hukuku ve mevzuat ile ilgili bilgi edinir.
14 Devamlı gelişim ve yeni fikirlere açık olma bakış açısını geliştirir.
15 Küresel piyasalarda karşılaşabileceği risk ve fırsatları etkin tespit yeteneği geliştirir.
16 İşletme ve yönetim fonksiyonlarını uluslararası ölçekte uygulama becerisi edinir.
17 Uluslararası iletişim ve müzakere yeteneklerini geliştirir.
18 Uluslararası işletme dış çevresini daha geniş ve kapsamlı görme ve çözümleme fırsatı edinir.
19 Uluslararası işletmelerdeki kariyer fırsatlarını değerlendirme imkânı kazanır.
20 Küresel ölçekte hızlı değişim ve yaşam boyu öğrenme bilincini edinir.