×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Uluslararası Ticaret Bölümü program yeterlilikleri aşağıda belirtilmiştir:

No Program Yeterlilikleri
01 Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel bilgiye sahip olur.
02 Çağdaş ekonomi ve işletmecilik bilgisi alarak, alanında becerilerini geliştirir.
03 Ekonomi, uluslararası ekonomi, işletmecilik, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret hukuku, gümrük ve taşımacılık işlemleri hakkında güncel bilgiye sahip olur.
04 Ekonomi alanında kullanılan sayısal ve çözümlemeye ilişkin yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
05 Ulusal, uluslararası ve küresel ekonomi ve işletmecilik uğraşılarında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır.
06 Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği riskleri öngörebilen ve bu engellere çözüm üretebilen özelliklere sahip olur.
07 Alan çalışması ile ilgili yeniliklerle tanışıp, iş tecrübesi edinir.
08 İngilizce dili ile beraber Rusça, Çince, Fransızca ve Almanca dillerinden seçeceği birisinde de iletişim becerisi kazanır.
09 İhracat ve ithalat işlemleri hakkında gerekli bilgilere sahip olur.
10 Hem ekonomi hem de işletmecilik dersleri alarak ister uluslararası faaliyetler ile uğraşan, isterse diğer bir yerel işletmede üst düzey yönetici adayı olur.
11 Hem iyi bir ekonomist hem de iyi bir işletme bilimci olarak küresel ve ülkesel sınırlar dahilinde ortaya çıkan olaylara cevap verebilme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
12 Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
13 Piyasanın gerektirdiği rekabetçi koşullara uygun bilgi ile donanır.
14 Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini özümser.

 

Program Yeterliliklerinin TYÇÇ Alan Yeterlilikleri ile İlişkisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Mühendislik Temel Alanı Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri
Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir. Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel bilgiye sahip olur.
Çağdaş ekonomi ve işletmecilik bilgisi alarak, alanında becerilerini geliştirir.
Ekonomi, uluslararası ekonomi, işletmecilik, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret hukuku, gümrük ve taşımacılık işlemleri hakkında güncel bilgiye sahip olur.
İhracat ve ithalat işlemleri hakkında gerekli bilgilere sahip olur.
Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. Hem iyi bir ekonomist hem de iyi bir işletme bilimci olarak küresel ve ülkesel sınırlar dahilinde ortaya çıkan olaylara cevap verebilme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir. Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Ekonomi alanında kullanılan sayısal ve çözümlemeye ilişkin yöntemler hakkında bilgi sahibi olur.
Ulusal, uluslararası ve küresel ekonomi ve işletmecilik uğraşılarında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır.
Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği riskleri öngörebilen ve bu engellere çözüm üretebilen özelliklere sahip olur.
Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar. Alan çalışması ile ilgili yenilikler ile tanışıp, iş tecrübesi edinir.
Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır. Hem ekonomi hem de işletmecilik dersleri alarak ister uluslararası faaliyetler ile uğraşan, isterse diğer bir yerel işletmede üst düzey yönetici adayı olur.
Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. Kazandığı yetenekler ile iş hayatında karşılaşabileceği riskleri öngörebilen ve bu engellere çözüm üretebilen özelliklere sahip olur.
Piyasanın gerektirdiği rekabetçi koşullara uygun bilgi ile donanır.
Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini özümser.
Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Hem iyi bir ekonomist hem de iyi bir işletme bilimci olarak küresel ve ülkesel sınırlar dahilinde ortaya çıkan olaylara cevap verebilme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir. Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini özümser.
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır. Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar. Hem iyi bir ekonomist hem de iyi bir işletme bilimci olarak küresel ve ülkesel sınırlar dahilinde ortaya çıkan olaylara cevap verebilme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olur.
Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini özümser.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Piyasanın gerektirdiği rekabetçi koşullara uygun bilgi ile donanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. İngilizce dili ile beraber Rusça, Çince, Fransızca ve Almanca dillerinden seçeceği birisinde de iletişim becerisi kazanır.
Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır. Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür. Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini özümser.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir. Yenilik ve sürekli gelişme önceliğini özümser.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür. Günlük hayatın gerektirdiği ve bir yöneticinin sahip olması gereken temel bütün kuramsal ve pratik bilgiye sahip olur.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Ulusal, uluslararası ve küresel ekonomi ve işletmecilik uğraşılarında ortaya çıkan gelişmeleri anlama ve yorumlama yetenekleri kazanır.