ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLER

Seçmeli dersler üç kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler aşağıdaki gibidir:

  • Ortak Dersler Bölümü’nden alınabilecek spor, sanat (müzik veya plastik sanatlar), yabancı dil ve diğer dersler; farklı uzmanlık alanlarına yönelik açılan seçmeli dersler,
  • Farklı bölüm ve fakülteler tarafından açılan ve öğrencilerin müfredatlarına uygun olarak alabilecekleri bölüm dışı seçmeli dersler, 
  • Uluslararası Ticaret Bölümü tarafından açılan seçmeli dersler.

Derslerin içerikleri konusunda bilgi almak için ders adlarının üzerine tıklayabilirsiniz.

INTT 233 – Almanca I (German I) (303) (AKTS:5): 

Bu dersin nihai amacı, öğrencilerin Almanca dilindeki fiil kalıpları, özne-fiil anlaşması, sorgulama, olumlu ve olumsuz cümleler gibi artikelleri ve diğer yetenekleri edinmelerini sağlamak için ek yeteneğe sahip olmalarını sağlamaktır. Gerçek hayatta ihtiyaç duydukları pratik dil kullanımı ve kendilerini doğru ifade etmeleri yetenekleri geliştirilmektedir.

INTT 235 – ÇinceI (Chinese I) (303) (AKTS:5):

INTT 237 – Rusça I (Russian I) (303) (AKTS:5):

INTT 234 – Almanca II (German II) (303) (AKTS:5):

 Bu dersin amacı, öğrencilerin tekil-çoğul kullanımlar, fiiller, kipler ve kullanımları, isim cümleleri, olumlu ön fikirleri, not alma, Almanca kelime hazinesi ve telaffuz gibi temel dil yapısal becerilerini kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca, gerçek hayatta pratik dil ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerini doğru bir şekilde ifade etmeleri sağlanmaktadır.

INTT 236 – Çince II (Chinese II) (303) (AKTS:5):

INTT 238 – Rusça II (Russian II) (303) (AKTS:5):

INTT 333 – Almanca III (German III) (303) (AKTS:5): 

Bu dersin amacı öğrencilerin Almanca dilinde sıfatlar, şahıs zamiri, nesne durumu, edat, geçmiş zaman, sözlük kullanımı gibi temel dil yapısal becerilerini kazanmalarını sağlamak ve aynı zamanda bunlarla bir araya gelebilecekleri ek yeteneği sağlamaktır Gerçek hayatta ihtiyaç duydukları pratik dil ve kendilerini doğru ifade etmeleri sağlanmaktadır.

INTT 335 – Çince III (Chinese III) (303) (AKTS:5):

INTT 337 – Rusça III (Russian III) (303) (AKTS:5):

INTT 334 – Almanca IV (German IV) (303) (AKTS:5):

Bu dersin nihai amacı, öğrencilere Almanca dilinde sıfatların, şahıs zamirlerinin, edatların, zorunluluklar ve akıcılık biçimlerinin karşılaştırmalı ve üstün biçimleri gibi temel dil yapısal becerilerini edinmelerine olanak sağlamaktır. Bunlara ek olarak gerçek hayatta pratik dil ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerini doğru bir şekilde ifade etmek konsunda yetkinlik kazandırmaktır.

INTT 336 – Çince IV (Chinese IV) (303) (AKTS:5):

INTT 338 – Rusça IV (Russian IV) (303) (AKTS:5):

INTT 499 – Saha Çalışması (303) (AKTS:5):

 Bu derste Çankaya Üniversitesi ile Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi arasındaki anlaşma protokolü gereğince ithalat-ihracat yapan firmalara öğrencilerimiz bir dönemde boyunca, haftada bir gün staj amaçlı gitmekte; çeşitli projeler geliştirmektedirler. Öğrencilerden dönem sonunda yaptıkları projeleri sunmaları beklenmektedir.

INTT 415 – Ekonomik Entegrasyonlar ve Avrupa Birliği (Economic Integrations and the European Union)(303) (AKTS:5): 

Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyadaki ekonomik entegrasyonların analizi, ekonomik entegrasyon teorileri, AB’nin kuruluşu ve tarihsel gelişimi, AB’de ekonomik ve parasal bütünleşme, AB’de tarım, dış ticaret, taşımacılık, çevre, enerji ve istihdam gibi sektörlerde uygulanan ortak politikalar bu dersin konusudur.

INTT 421 – Özel Konular (Special Topics) (303) (AKTS:5): 

Bu derste Türkiye’den ve dünyadan güncel iktisadi-yönetimsel konular incelenmekte ve tartışılmaktadır.

INTT 422 – Uluslararası Pazar Araştırması (International Marketing Research) (303) (AKTS:5): 

Bu dersin amacı uluslararası pazar araştırmasının nasıl yapılacağını, aşamalarını ve pazar araştırmasının türlerini anlatmaktır. Veri toplama teknikleri, bu verilerin nerelerde ve nasıl kullanılacağı, uluslararası pazarlarda araştırmanın nasıl yürütüleceği işlenmektedir. Derste öğrencilerden proje hazırlamaları beklenmektedir.

INTT 428 – E-Ticaret Çalışmaları (E-Commerce Studies) (303) (AKTS:5): 

E-ticaret dersinin içeriği elektronik ticarette temel kavramlar, elektronik ticaret işlemlerinde taraflar, elektronik ticaretin teknolojik gerekleri, web temelli işletme biçimleri ve uygulamaları, yeni elektronik iş modelleri, internet işlemlerinde güvenlik, elektronik ticaretin toplumsal, yasal ve kamusal boyutları, web temelleri iş planlarıdır.

INTT 406 – Uluslararası Dağıtım Kanalları (International Distribution Channels (303) (AKTS:5): 

Küresel pazarlarda dağıtım eğilimleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dağıtıma ilişkin izlenen yollar, dağım kanallarının planlaması ve kontrolü, dolaylı ve dolaysız dağıtım bileşenleri, sektörel kanal hedefleri, perakendecilik ve toptancılık, dağıtım kanalı stratejilerini belirme gibi konular bu dersin konusudur.

INTT 417 –  Vergilendirme ve Dış Ticaret (Taxation and Foreign Trade) (303) (AKTS:5): 

Kamu gelirleri ve vergilendirme, vergilendirme süreci, vergi uyuşmazlıkları, Türk Vergi Sistemi’nin temel prensipleri,  uluslararası vergilendirme, dış ticaret ve vergilendirme gibi konular bu dersin kapsamındadır.

INTT 409 – Doğal Kaynak Ekonomisi (Natural Resource Economics)(303) (AKTS:5):

INTT 414 – Uluslararası Satış ve Müzakereler (International Sales and Negotiations) (303) (AKTS:5):

INTT 424 – Dönem Projesi (Term Project) (303) (AKTS:5):

INTT 426 – Lojistik Yönetimi (Logistics Management) (303) (AKTS:5):

INTT 423 – Ekonomik Büyüme (Economic Growth) (303) (AKTS:5):

INTT 402 – BİLGİSAYARLI ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMALARI (303) (AKTS:5)

INTT 407 – ULUSLARARASI İŞLETME İLETİŞİMİ (303) (AKTS:5)

INTT 408 – KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ (303) (AKTS:5)

INTT 410 – TÜRKİYE’DE GÜNCEL EKONOMİK KONULAR (303) (AKTS:5)

INTT 411 – ULUSLARARASI MUHASEBE (303) (AKTS:5)

INTT 418 – ENDÜSTRİYEL EKONOMİ VE REKABET (303) (AKTS:5):