×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Staj Koordinatörü: Doç. Dr. Aytaç Gökmen

Tel.: 0312 233 1217

Ofis: K Blok 212

E-Posta: agokmen@cankaya.edu.tr

Genel Bilgiler:

 1. Zorunlu Yaz stajı üçüncü öğretim yılını izleyen yaz tatillerinde yapılır. Yarıyıl tatillerinde kesinlikle staj yapılmayacaktır.

 

 1. Staj yerleri Uluslararası Ticaret ile ilişkili olacaktır.

 

 1. Staj yerleri takip edilebilecek/Denetlenebilecek yerlerde olacak ve Stajyerin staj yerleri ile akrabalık ilişkileri olmayacaktır.

 

 1. Yaz Öğretiminde ders alan öğrenciler, öğrenim gördükleri süre içinde staj yapamazlar. Stajlarına en erken Yaz Öğretimi sınav döneminde yer alan son sınavlarını takip eden ilk iş günü başlayabilirler.

 

 1. Yurt dışında staj yapacak öğrencilere, yapacakları stajları için, sigorta primi de dahil olmak üzere, Çankaya Üniversitesi’nce herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

 1. Staj Raporu olmayan staj çalışmaları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

 1. Öğrenciler, staj süresince mazeretsiz devamsızlık yapamazlar. Mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek durum Bölüm Başkanlığına bildirilir. Bu durumdaki öğrenciler, staj çalışmalarını tekrar etmek durumundadırlar ve yasal bir hak talep edemezler.

 

 1. Denetlemeler sırasında öğrencinin mazeretsiz olarak staj yerinde bulunmadığı tespit edildiğinde öğrencinin staj çalışmaları sonlandırılır ve stajı başarısız sayılır.

 

 1. Staj çalışmaları kabul veya reddedilir. Sadece AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) kredisi verilir. Öğrencinin ağırlıklı not ortalaması hesabına dahil edilmez.

 

ÖNEMLİ BELGELER

 1. ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ (SON)
 2. STAJ BAŞVURU FORMU
 3. STAJ YAPMAK İSTENEN KURUMLAR
 4. ZORUNLU STAJ KABUL BELGESİ
 5. ZORUNLU YAZ STAJI EVALUATION FORM
 6. ZORUNLU STAJ AÇIKLAMALARI
 7. ZORUNLU STAJ BAŞVURU DİLEKÇESİ
 8. ZORUNLU STAJYER ÖĞRENCİ SİGORTA GİRİŞ FORMU
 9. STAJ ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU 
 10. ÖRNEK STAJ RAPORU