Staj Programı

  • Ticaret 2015 Müfredatı’na tabi olan Bölüm öğrencilerimiz 3. yıllarının yazında, zorunlu olarak bir yaz stajı yapmak durumundadır. Öğrencilerimizin zorunlu yaz stajı sigortaları Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri de INTT 400 kodlu Yaz Stajı’nı arzu ederlerse seçmeli olarak alabilmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi için tıklayınız.