Uluslararası Ticaret ve Finansman Öğretim Kadrosu

 

Adı Soyadı Görev Ünvan
Mahir NAKİP Böl.Başkanı  Prof. Dr. 
Dilek TEMİZ Böl.Bşk.Yrd.  Doç.Dr. 
Ömer YURTSEVEN   Dr. Öğr. Üyesi
Aytaç GÖKMEN   Dr. Öğr. Üyesi