ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

Bu program 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden önce birinci sınıfa başlayan öğrencilere eski programlarının uygulanmasına devam edilecekir.

Ticaret 2012 Müfredatı için tıklayınız.

Ticaret 2010 Müfredatı için tıklayınız.

İngilizce Dersleri İntibakları için tıklayınız.

Derslerin tanıtım formları için ders adlarının üzerine tıklayabilirsiniz.

BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı  Kredi AKTS
ENG 121 Academic English-I Akademik İngilizce-I 2 2 3 4
ECON 101 Introduction to Economics-I Ekonomiye Giriş-I 3 0 3 6
INTT 101

 

Introduction to International Trade-I Uluslararası Ticarete Giriş-I 3 0 3 5
MCS 101 Mathematics for International Trade-I Uluslararası Ticaret için  Matematik-I 4 0 4 6
INTT 103 Economic Statistics and Indicators Ekonomik İstatistikler ve Göstergeler 3 0 3 6
TURK 101 Turkish-I (T) Türkçe-I (T) 2 0 2 3
Toplam     18 30
         
İKİNCİ YARIYIL
ENG 122 Academic English-II Akademik İngilizce-II 2 2 3 4
ECON 102 Introduction to Economics-II Ekonomiye Giriş-II 3 0 3 6
INTT 102

 

Introduction to International Trade-II Uluslararası Ticarete Giriş-II 3 0 3 4
MCS 102 Mathematics for International Trade-II Uluslararası Ticaret için Matematik-II 4 0 4 6
LAW 104 Business Law (T) Ticaret Hukuku (T) 3 0 3 4
TURK 102 Turkish-II (T) Türkçe-II (T) 2 0 2 3
  Elective 1 Seçmeli 1 3 0 3 3
Toplam     21 30
İKİNCİ YIL
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı  Kredi AKTS
ENG 221 Advanced Writing Skills İleri Yazım Becerileri 2 0 2 3
MAN 201 Principles of Accounting-I Muhasebe İlkeleri-I 3 0 3 5
ECON 205 Microeconomics Mikro Ekonomi 4 0 4 6
STAT 201 Statistics-I İstatistik-I 3 0 3 5
HIST 201 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-I (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (T) 2 0 2 3
INTT 233/235/237 German-I/Chinese-I/ Russian-I   

(İkinci yabancı dillerden biri seçilecektir)

Almanca-I/Çince-I /Rusça-I 3 0 3 5
  Elective 2 Seçmeli 2 3 0 3 3
Toplam     20 30
 
 DÖRDÜNCÜ YARIYIL
ENG 222 Academic Presentation Skills Akademik Sunum Becerileri 2 0 2 3
MAN 202 Principles of Accounting-II Muhasebe İlkeleri-II 3 0 3 5
INTT 204  

Principles of Finance

 

Finans İlkeleri  

3 0 3

 

4
STAT 202 Statistics-II İstatistik-II 3 0 3 5
ECON 206 Macroeconomics Makro Ekonomi 4 0 4 5
INTT 234/236/ 238 German-II/Chinese-II/ Russian-II   

(Üçüncü yarıyılda seçilen ikinci yabancı dil devam edecektir)

Almanca-II/Çince-II /Rusça-II 3 0 3 5
HIST 202 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-II (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (T) 2 0 2 3
Toplam     20 30
ÜÇÜNCÜYIL  
BEŞİNCİ YARIYIL  
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı  Kredi AKTS  
INTT 301 International Trade Theory and Policy Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası 4 0 4 5  
INTT 305 International Trade Regulations (T) Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri (T) 3 0 3 5  
MAN 307 Principles of Marketing Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5  
INTT 309 International Business Research Methods Uluslararası İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5  
INTT
333/335/ 337
German-III/ Chinese-III/ Russian-III
(Üçüncü yarıyılda seçilen ikinci yabancı dil devam edecektir)
Almanca-III/Çince-III /Rusça-III 3 0 3 5  
  Elective 3 Seçmeli 3 3 0 3 5  
Toplam     19 30  
ALTINCI YARIYIL  
INTT 318

 

International Business Studies Uluslararası İşletmecilik Çalışmaları 3 0 3 5  
INTT 320

 

Operations Research for International Trade Uluslararası Ticaret için Yöneylem Araştırması 3 0 3 5  
INTT 308

 

Export Incentives (T) İhracat Teşvikleri (T) 3 0 3 5  
INTT 304 Marketing Management and Strategies Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri 3 0 3 5  
INTT 334/336/ 338

 

German-IV/ Chinese-IV/Russian-IV
(Üçüncü yarıyılda seçilen ikinci yabancı dil devam edecektir)
Almanca-IV/Çince-IV /Rusça-IV 3 0 3 5  
 

 

Elective 4 Seçmeli 4 3 0 3 5  
Toplam     18 30  
DÖRDÜNCÜ YIL  
YEDİNCİ YARIYIL  
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı  Kredi AKTS  
INTT 401

 

Transportation and Customs Regulations (T) Taşımacılık ve Gümrük Düzenlemeleri (T) 3 0 3 5  
INTT 403

 

International Marketing

 

Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5  
INTT 405

 

International Investment Uluslararası Yatırım 3 0 3 5  
INTT 412

 

International Trade Logistics Uluslararası Ticaret Lojistiği 3 0 3 5  
  Elective 5 Seçmeli 5 3 0 3 5  
INTT 400 Summer Practice Yaz Stajı 0 0 0 5  
Toplam     15 30  
SEKİZİNCİ YARIYIL  
INTT 404

 

Foreign Trade Financing (T) Dış Ticaretin Finansmanı (T) 3 0 3 5  
INTT 430 Intercultural Management and Negotiation Kültürlerarası Yönetim ve Müzakere 3 0 3 5  
INTT 416

 

European Union and Turkey Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 5  
  Elective 6 Seçmeli 6 3 0 3 5  
  Elective 7 Seçmeli 7 3 0 3 5  
  Elective 8 Seçmeli 8 3 0 3 5  
Toplam     18 30  
                         

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

Bu müfradatla İlgili Senato Kararı:

14 Haziran 2017 tarihindeki Senato Kararıyla 2017-2018 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren;

  • Müfredatında INTT 303 International Trade Law dersi olanlardan bu dersi hiç almamış veya alıp kalmış olanların INTT 305 International Trade Regulations dersini almasına,
  • Müfredatında INTT 314 Multinational Business Finance dersi olanlardan bu dersi hiç almamış veya alıp kalmış olanların INTT 320 Operations Research for International Trade dersini almasına,
  • Müfredatında INTT 413 International Management dersi olanlardan bu dersi hiç almamış veya alıp kalmış olanların INTT 430 Intercultural Management and Negotiation dersini almasına karar verilmiştir.

Seçmeli Derslerin Dağılımı:

Bölümden zorunlu derslere ek olarak 12 seçmeli ders ve 1 zorunlu yaz stajı ile mezun olunabilmektedir. 12 seçmeli dersin dağılımı aşağıdaki şekildedir:

  • 5 ders-3 AKTS (2 tane BDDK tarafından açılan sosyal seçmeli ders, 3 tane INTT kodlu seçmeli ders veya fakülte içi ders -MAN,ECON,BAF,PSI kodlu-)
  • 4 ders-5 AKTS (INTT kodlu Almanca, Çince, Rusça seçmeli yabancı dil dersleri)
  • 1 ders-3AKTS (INTT kodlu seçmeli dersi)
  • 2 ders-5 AKTS (INTT kodlu seçmeli ders veya fakülte içi ders)