×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM PROGRAMI

Bu program 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden önce birinci sınıfa başlayan öğrencilere eski programlarının uygulanmasına devam edilecekir.

Ticaret 2012 Müfredatı için tıklayınız.

Ticaret 2010 Müfredatı için tıklayınız.

İngilizce Dersleri İntibakları için tıklayınız.

Derslerin tanıtım formları için ders adlarının üzerine tıklayabilirsiniz.

BİRİNCİ YIL
BİRİNCİ YARIYIL
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı  Kredi AKTS
ENG 121 Academic English-I Akademik İngilizce-I 2 2 3 4
ECON 101 Introduction to Economics-I Ekonomiye Giriş-I 3 0 3 6
INTT 101 Introduction to International Trade-I Uluslararası Ticarete Giriş-I 3 0 3 5
MATH 105 Business Mathematics-I İşletme Matematiği-I 4 0 4 6
INTT 103 Economic Statistics and Indicators Ekonomik İstatistikler ve Göstergeler 3 0 3 6
TURK 101 Turkish-I (T) Türkçe-I (T) 2 0 2 3
Toplam     18 30
         
İKİNCİ YARIYIL
ENG 122 Academic English-II Akademik İngilizce-II 2 2 3 4
ECON 102 Introduction to Economics-II Ekonomiye Giriş-II 3 0 3 6
INTT 102 Introduction to International Trade-II Uluslararası Ticarete Giriş-II 3 0 3 4
MATH 106 Business Mathematics-II İşletme Matematiği-II 4 0 4 6
LAW 104 Business Law (T) Ticaret Hukuku (T) 3 0 3 4
TURK 102 Turkish-II (T) Türkçe-II (T) 2 0 2 3
  Elective 1 Seçmeli 1 3 0 3 3
Toplam     21 30
İKİNCİ YIL
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı  Kredi AKTS
ENG 221 Advanced Writing Skills İleri Yazım Becerileri 2 0 2 3
MAN 201 Principles of Accounting-I Muhasebe İlkeleri-I 3 0 3 5
ECON 205 Microeconomics Mikro Ekonomi 4 0 4 6
STAT 201 Statistics-I İstatistik-I 3 0 3 5
HIST 201 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-I (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (T) 2 0 2 3
INTT 233/235/237 German-I/Chinese-I/ Russian-I(İkinci yabancı dillerden biri seçilecektir) Almanca-I/Çince-I /Rusça-I 3 0 3 5
  Elective 2 Seçmeli 2 3 0 3 3
Toplam     20 30
 
 DÖRDÜNCÜ YARIYIL
ENG 222 Academic Presentation Skills Akademik Sunum Becerileri 2 0 2 3
MAN 202 Principles of Accounting-II Muhasebe İlkeleri-II 3 0 3 5
INTT 204 Principles of Finance Finans İlkeleri 3 0 3 4
STAT 202 Statistics-II İstatistik-II 3 0 3 5
ECON 206 Macroeconomics Makro Ekonomi 4 0 4 5
INTT 234/236/ 238 German-II/Chinese-II/ Russian-II (Üçüncü yarıyılda seçilen ikinci yabancı dil devam edecektir) Almanca-II/Çince-II /Rusça-II 3 0 3 5
HIST 202 Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution-II (T) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (T) 2 0 2 3
Toplam     20 30
ÜÇÜNCÜYIL
BEŞİNCİ YARIYIL
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı  Kredi AKTS
INTT 301 International Trade Theory and Policy Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası 4 0 4 5
INTT 305 International Trade Regulations (T) Uluslararası Ticaret Düzenlemeleri (T) 3 0 3 5
MAN 307 Principles of Marketing Pazarlama İlkeleri 3 0 3 5
INTT 309 International Business Research Methods Uluslararası İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
INTT 333/335/ 337 German-III/ Chinese-III/ Russian-III(Üçüncü yarıyılda seçilen ikinci yabancı dil devam edecektir) Almanca-III/Çince-III/Rusça-III 3 0 3 5
  Elective 3 Seçmeli 3 3 0 3 5
Toplam     19 30
ALTINCI YARIYIL
INTT 318 International Business Studies Uluslararası İşletmecilik Çalışmaları 3 0 3 5
INTT 320 Operations Research for International Trade Uluslararası Ticaret için Yöneylem Araştırması 3 0 3 5
INTT 308 Export Incentives (T) İhracat Teşvikleri (T) 3 0 3 5
INTT 304 Marketing Management and Strategies Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri 3 0 3 5
INTT 334/336/ 338 German-IV/ Chinese-IV/Russian-IV
(Üçüncü yarıyılda seçilen ikinci yabancı dil devam edecektir)
Almanca-IV/Çince-IV/Rusça-IV 3 0 3 5
  Elective 4 Seçmeli 4 3 0 3 5
Toplam     18 30
DÖRDÜNCÜ YIL
YEDİNCİ YARIYIL
Dersin Kodu Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı  Kredi AKTS
INTT 401 Transportation and Customs Regulations (T) Transportation and Customs Regulations (T) 3 0 3 5
INTT 403 International Marketing Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5
INTT 405 International Investment Uluslararası Yatırım 3 0 3 5
INTT 412 International Trade Logistics Uluslararası Ticaret Lojistiği 3 0 3 5
  Elective 5 Seçmeli 5 3 0 3 5
INTT 400 Summer Practice Yaz Stajı 0 0 0 5
Toplam     15 30
SEKİZİNCİ YARIYIL
INTT 404 Foreign Trade Financing  Dış Ticaret Finansmanı  3 0 3 5
INTT 430 Intercultural Management and Negotiation Kültürlerarası Yönetim ve Müzakere 3 0 3 5
INTT 416 European Union and Turkey Avrupa Birliği ve Türkiye 3 0 3 5
  Elective 6 Seçmeli 6 3 0 3 5
  Elective 7 Seçmeli 7 3 0 3 5
  Elective 8 Seçmeli 8 3 0 3 5
Toplam     18 30

AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

(T) : Ders Türkçe olarak verilmektedir.

Bu müfradatla İlgili Senato Kararı:

14 Haziran 2017 tarihindeki Senato Kararıyla 2017-2018 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren;

 • Müfredatında INTT 303 International Trade Law dersi olanlardan bu dersi hiç almamış veya alıp kalmış olanların INTT 305 International Trade Regulations dersini almasına,
 • Müfredatında INTT 314 Multinational Business Finance dersi olanlardan bu dersi hiç almamış veya alıp kalmış olanların INTT 320 Operations Research for International Trade dersini almasına,
 • Müfredatında INTT 413 International Management dersi olanlardan bu dersi hiç almamış veya alıp kalmış olanların INTT 430 Intercultural Management and Negotiation dersini almasına karar verilmiştir.

Seçmeli Derslerin Dağılımı:

Bölümden zorunlu derslere ek olarak 12 seçmeli ders ve 1 zorunlu yaz stajı ile mezun olunabilmektedir. 12 seçmeli dersin dağılımı aşağıdaki şekildedir:

 • 2 tane sosyal seçmeli ders (Ortak Dersler Bölümü),
 • 4 tane INTT kodlu seçmeli yabancı dil (Almanca, Çince, Rusça),
 • 6 tane Bölüm içi INTT kodlu seçmeli ders veya İİBF Fakülte içi (MAN, ECON, PSI, BAF) seçmeli ders.

24.04.2018 tarihli 2018/07 numaralı Bölüm Kurulu Kararı’na göre 2018-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren 2. sınıfa başlayan öğrencilerde geçerli olmak üzere;

 • 2. Sınıf I .dönemde seçilen dil dersi sonraki dönemlerde değiştirilemez. Dolayısıyla mezun olabilmek için 2. Sınıf I. dönemde seçilen ders ile öğrencinin devam etmesine,
 • Ön koşulların aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.
Dersin Kodu ve Adı Önkoşul Dersi
INTT 333 German III INTT 233 German I alıp geçmiş olmak
INTT 334 German IV INTT 234 German II alıp geçmiş olmak
INTT 335 Chinese III INTT 235 Chinese I alıp geçmiş olmak
INTT 336 Chinese IV INTT 236 Chinese II alıp geçmiş olmak
INTT 337 Russian III INTT 237 Russian I alıp geçmiş olmak
INTT 338 Russian IV INTT 238 Russian II alıp geçmiş olmak

 

Güncellenen Ticaret 2015 müfredatında yer alan 12 seçmeli dersin dağılımı (2018-2019 Güz Dönemi’nde 2. sınıfa başlayan öğrencilerden itibaren geçerli olan) aşağıdaki gibidir:

 • 4 seçmeli yabancı dil (Rusça, Çince, Almanca)
 • 2 serbest seçmeli ders (Ortak Dersler Bölümü)
 • 4 tanesi bölüm içi INTT kodlu ve 2 tanesi İİBF içi (MAN,ECON, BAF,PSI) seçmeli ders